Mgr. Jana Mynářová, psycholog a psychoterapeut
fotografie-top
fotografie-detail
fotografie-spodek

Kontakt: Dolní 433, Frenštát pod Radhošťem, tel.: +420 722 12 90 90, e-mail: macea@centrum.cz, icq a skype dle dohody

Psycholog nebo psychoterapeut, Brno

Psychologie, psychoterapie, psychotesty: Mgr. Jana Mynářová, psycholog a psychoterapeut - Jak to probíhá?

Ještě jste psychologa nenavštívili, takže nevíte, co očekávat?

 

Zde je alespoň stručný popis průběhu setkání.

První kontakt s psychologem je dobré učinit telefonicky či emailem. Domluvíme si termín naší schůzky, objednací lhůta je asi týden.Na první setkání není potřeba nic kromě pohodlného oděvu.

Jako psycholog naprosto respektuji míru Vašeho osobního sdělení, nemusíte se tedy obávat, že budete podroben(a) anamnestickému rozhovoru - tj. popisu průběhu dětství, dospívání, pracovního a partnerského života až do současnosti - a ani žádnému psychotestu. Spíše se budu ptát na to, co Vás přivádí a jaká jsou Vaše očekávání od kontaktu s psychologem. Vy sami si určujete, co sdělit chcete a co zatím ne, tak, abyste se cítili bezpečně.

Nemusí jít vždy jen o rozhovor, využívám i práci s materiálem - s kameny, kresbou, pohybem či zvukem. I zde platí, že nenutím klienta do toho, co mu není blízké, psycholog podle mého názoru musí mít ke klientovi respekt.

Na konci setkání se domluvíme, jak budou v případě Vašeho zájmu probíhat psychologické konzultace dále - jak často, předpokládaný počet konzultací a stanovení plánu. I v případě partnerských problémů pracuji s jednotlivými partnery individuálně. Může se stát, že se Vaše očekávání nesetkají s mou nabídkou psychologických služeb nebo že to není úplně "ono". V takovém případě mohu alespoň nabídnout kontakt na jiného odborníka – psychologa, psychiatra, sexuologa, atd.

 

Je rozdíl mezi psychoterapií a psychologickým poradenstvím?

Ano, je. Především v přístupu psychologa. V případě psychoterapie se jedná o dlouhodobější práci s klientem na jeho osobním růstu, kde psycholog je spíše v roli jeho průvodce, tedy ne toho, kdo by nějak hodnotil jeho jednání, dával rady. Naopak mu spíše pomáhá mapovat jeho vnitřní svět, poukazovat na to, čeho si klient nevšiml a tím přispívá k jeho vlastnímu rozvoji. V psychologickém poradenství naopak psycholog vystupuje jako rádce, doporučuje osvědčené metody, hodnotí strategie, které klient používá. Jako psycholog mohu nabídnout obě metody práce, dle mých zkušeností a toho, co je mi osobně bližší, však volím spíše psychoterapii jako postup s lepšími a dlouhodobějšími výsledky.

Mým zásadním krédem při psychologické práci s lidmi je respekt ke klientovi jako svobodné osobě, naprosté zachování soukromí při sdělení osobních záležitostí a podporování zdravého jádra osobnosti. Od Vás, coby klienta, mně potěší především ochota a motivace k práci na sobě, což jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu.